En lista med exempel på möjliga tillvägagångssätt + tankar om arbete + kom ihåg